GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON EĞİTİMİ

  PROGRAMIN KONULARI :

       Etkili İletişimin Anlami 

       Türkçe'de Ünlüler (Vokaller)

       Türkçe'de Ünsüzler (Konsonlar)

       Söyleyiş Ve Boğumlama

       Tonlama

       Metin Değerlendirme Uygulamalari

       Söyleyiş Becerilerini Geliştirme

       İletişim Ve Ifade Becerilerini Geliştirme

 

PROGRAMIN İÇERİĞİ:

       Topluluk Önünde Konuşurken Soluğun Denetimi

       Sesin Etkili Kullanımı, Ses Eğitimi

       Doğru Seslendirmenin Önemi

       Temel Ses Açma Çalışmaları ve Nefes Egzersizleri  

       Ünlülerin Doğru Çıkartılış Biçimleri

       Ünsüzlerin Doğru Sesle Yazı Dili ve Konuşma Dili Arasında Ayrımlar

       Türkiye Türkçesinin Standart Konuşma (İstanbul Ağzı ) Kuralları

       Konuşma Aygıtımıza Esneklik Kazandırma

       Akıcı ve Anlaşmalar Konuşmanın Sağlanması

       Tonlama, Vurgu, Ulama, Durak

       Hitabet Sanatı

       Doğaçlama

 

DİKSİYON EĞİTİMİN AMACI:

 

       Kurallarına uygun, Akıcı Anlaşılabilir Konuşma Becerisini

       Bireyin Kendisini Etkili Bir Biçimde İfade Edebilmesini

       Topluluk Önünde Konuşurken Heyecanını Kontrol Edebilmesini

       Ses Bilim açısından Tüm Seslerin Doğru ve Güzel Söylenebilmesini

       Bireyin Sesini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini

       Bireyin Beden Dilini Etkili Bir Biçimde Kullanabilmesini


 

BU PROGRAM İLE İLGİLİ EĞİTİM ALANLARIN:

 

       Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramaları, 

       Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamaları, 

       Etkili iletişim becerileri ve sosyal özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

EĞİTİMİN HEDEFİ :

 

       Eğitim sonunda; konuşmada mekaniğin ve  ifadeye dair unsurların tamamının çözümlenebilmesi,

       Sesi ve nefesi kontrol edebilme yöntemlerinin kazanılması,

       Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma tekniklerinin edinilmesi,

       Türkçe dilinin genel konuşma kurallarını, dilimizi oluşturan seslerin "fonetik"  ve doğru "boğumlama" tekniklerinin öğrenilmesi,

       Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel bir enstrümanı olduğunun kavranabilip, dinlemenin değeri üzerine alıştırmalar yapabilmesinin sağlanması,

       Bir metnin değerlendirmesi, bir konu hakkında uzun soluklu ve nitelikli konuşmalar yapılabilmesi, topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirecek alıştırma ve ödevler oluşturulması,

       Etkili iletişim tekniklerini karşılayan örnekleme çalışmalarının yapabilmesidir.

 

EĞİTIM SÜRESİ : 45 saat

 

 

 

 

NET AKADEMI NET MEDIA KURULUŞUDUR