DİĞER EĞİTİMLER


ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON  EĞİTİMİ

Bu program ile eğitim görenlerin:

 

• Türkçe'yi doğru, etkili ve güzel biçimde kullanma kurallarını kavramaları,

 

• Konuşma ve ifade kusurlarını giderme yöntemlerini uygulamaları,

 

• Etkili iletişim becerileri ve sosyal özgüven kazanmaları amaçlanmaktadır.

 

 

HEDEF :

 

• Eğitim sonunda; konuşmada mekaniğin ve  ifadeye dair unsurların tamamının çözümlenebilmesi,

 

• Sesi, nefesi ve beden dilini kontrol edebilme yöntemlerinin kazanılması,

 

• Konuşma ve ifade kusurlarının giderilmesine yönelik etkili alıştırma tekniklerinin edinilmesi,

 

• Türkçe dilinin genel konuşma kurallarını, dilimizi oluşturan seslerin "fonetik"  ve doğru "boğumlama" tekniklerinin öğrenilmesi,

 

• Etkili konuşma kadar etkili dinlemenin de iletişimin temel bir enstrümanı olduğunun kavranabilip, dinlemenin değeri üzerine alıştırmalar yapabilmesinin sağlanması,

 

• Bir metnin değerlendirmesi, bir konu hakkında uzun soluklu ve nitelikli konuşmalar yapılabilmesi, topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirecek alıştırma ve ödevler oluşturulması,

 

• Etkili iletişim tekniklerini karşılayan örnekleme çalışmalarının yapabilmesidir.

PROGRAMIN KONULARI :

• ETKİLİ İLETİŞİMİN ANLAMI

 

• KONUŞMA

 

• TÜRKÇE'DE ÜNLÜLER (VOKALLER)

 

• TÜRKÇE'DE ÜNSÜZLER (KONSONLAR)

 

• SÖYLEYİŞ VE BOĞUMLAMA

 

• TONLAMA

 

• METİN DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ

 

• METİN DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

 

• SÖYLEYİŞ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

• İLETİŞİM VE İFADE BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

 

• ETKİLİ İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ VE İMAJ

 

EĞİTIM SÜRESİ : 4 Hafta / 24 saat

 

 

 

 

NET AKADEMI NET MEDIA KURULUŞUDUR